Alwaari - varausehdot

  VARAAMINEN JA MAKSU
 • Varausta tehtäessä tulee tarkistaa mökin erikoispalvelut/säännöt (kuten lisävarusteet lapsille, liikuntarajoitteisille, tupakointi tai lemmikkieläinten tuonnista).
 • Varauksen tehtyään asiakas saa pankkisiirtolomakkeet ennakko, loppumaksua tai koko vuokrasumman maksamista varten.
 • Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin 30vrk ennen vuokra-ajan alkamista koko vuokra on maksettava heti. Varaus on vahvistettu, kun ensimmäinen maksuerä on suoritettu.
 • Mikäli vuokrasummaa ei makseta eräpäivään mennessä on mökin omistajalla oikeus perua varaus. Saapuessaan lomakohteeseen on asiakkaan esitettävä kuitti suositetusta maksusta.

  PERUUTUKSET JA MUUTOKSET
 • Peruutus tulee aina tehdä kirjallisesti. Peruutuspäivä on se päivä, jona mökin omistaja on saanut tiedon peruutuksesta. Jos asiakas osoittaa, että peruutus on tehty riittävän ajoissa ollakseen perillä tarkoitettuun aikaan, hyväksytään peruutus vaikka se myöhästyisi. Varauksen peruuttamisesta peritään aina vähintään 35 € toimistokulut.
 • Mikäli varauksen peruutus tehdään myöhemmin kuin 30vrk ennen vuokra-ajan alkua, palautetaan jo maksettu vuokra siltä osin kuin mökki saadaan uudelleen vuokrattua.
 • Mikäli varaus peruutetaan ennen vuokra-ajan alkamista varauksen jälkeen sattuneeseen äkillisen, vakavan sairauden, tapaturman tai kuolemantapauksen johdosta joka on sattunut vuokralaiselle tai hänen perheenjäsenelleen, on asiakkaalla oikeus saadaan maksamansa vuokrasumma takaisin, lukuun ottamatta 35 €:n toimistokulua. Peruutus on ilmoitettava viipymättä ja siitä on esitettävä luotettava selvitys (lääkärintodistus tms). Edellä mainitusta syystä tapahtuva peruutus vuokra-ajan jo alettua ei oikeuta maksunpalautukseen.
 • Mökin tai vuokra-ajan vaihtaminen katsotaan uudeksi varaukseksi ja vanhan varauksen peruutukseksi.

  MÖKINOMISTAJAN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS
 • Omistajalla on oikeus ylivoimaisen esteen kohdatessa peruuttaa varaus. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra takaisin.

  AVAINTEN LUOVUTUS
 • Mökin avaimet luovutetaan etukäteen sovitulla tavalla.
 • Asiakas palauttaa lomakohteen avaimen saamiensa ohjeiden mukaan. Kadonneesta avaimesta voidaan periä 120 € korvaus.

  OLESKELU LOMAKOHTEESSA
 • Mökki on vuokra-ajan käytössä tulopäivästä 16.00 lähtöpäivään klo 12.00.
 • Vuokraan kuuluu käyttöoikeus mökkiin, sen varusteisiin ja pihapiiriin.
 • Mökissä on valmiina astiat, kalusteet, patjat, tyynyt ja peitteet. Asiakas tuo mukanaan liinavaatteet. Polttopuut, sähkö ja vesi sisältyvät vuokraan.

  HENKILÖMÄÄRÄ
 • Mökkiin saa sijoittua vain vuodepaikkoja vastaava henkilömäärä. Lisähenkilöistä peritään voimassa olevan hinnaston mukainen maksu. Ilmoittamattomista ylimääräisistä henkilöistä peritään 17 €/vrk.
 • Asuntovaunun tai teltan käyttö ilman lupaa on kielletty.

  SIIVOUS
 • Asiakas vastaa mökin ja sen pihapiirin siisteydestä vuokra-aikana ja luovuttaa sen siivottuna.
 • Mikäli siivousta ei vuokra-ajan päätyttyä ole suoritettu, voidaan asiakkaalta periä vähintään 80 € siivousmaksu.

  VAHINKOJEN KORVAUS
 • Asiakas on velvollinen korvaamaan mökille, sen irtaimistolle tai ympäristölle aiheuttamansa vahingot.
 • Mikäli asiakas aiheuttaa vakavaa häiriötä, vaaraa tai annettujen ohjeiden piittaamattomuutta mökissä tai mökkialueella voidaan vuokrasuhde purkaa välittömästi eikä asiakkaalla ole oikeutta vuokran palautukseen.

  VALITUKSET
 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä välittömästi aiheen ilmaannuttua mökin omistajalle tai sen huoltajalle.
 • Mikäli tämä ei ole mahdollista tai asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyvä korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa mökin omistajalle. Omistaja varaa itselleen kuukauden käsittelyajan. Riita-asia voidaan saattaa Kuluttajavalituslautakunnan ratkaistavaksi.

  MUUTA HUOMIOITAVAA
 • Mökkikansioissa on erillisesti mökkikohtaiset ohjeet.
 • Omistaja ei ole velvollinen korvaamaan luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä tai sään vaihteluista mahdollisesti aiheutunutta haittaa tai kuluja.
 • Hinnat on ilmoitettu sitoumuksetta ja mökin omistajalla on oikeus hintojen muutoksiin.